O NÁS

Akreditovaná Mateřská škola BUBLINKY

Mateřská škola byla otevřena 1. 9. 2012 a  od 1. 9. 2015 byla zařazena do sítě škol a školských zařízení rozhodnutím Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky jako MATEŘSKÁ ŠKOLA.Splňuje tím veškeré nároky na bezpečnost a hygienu prostor i provozu školy schválený příslušným Stavebním úřadem a Stanicí hygienické kontroly a zaručuje plně odborný pedagogický personál dodržující schválený vzdělávací program.

Co musí dodržovat akreditovaná školka?

  • Musí mít personál odborně vzdělaný podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
  • Musí dodržovat legislativu i další pravidla (Školský zákon, Rámcový vzdělávací plán, BOZP, školení první pomoci, další vzdělávání pedagogických pracovníků, pedagogická evaluace=průběžné hodnocení dětí a dodržování vzdělávacího plánu a cílů).
  • Podléhá kontrole České školní inspekce.
  • Podléhá kontrolám ze strany Krajské hygienické stanice, Hasičů, Stavebního úřadu, Krajského úřadu, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.
  • Dětem nabízí standard ve výchově a vzdělání s ohledem na zajištění návaznosti znalostí a dovedností při přechodu na ZŠ.
  • Ve třídách zpravidla bývá menší počet dětí na učitele = možnost intenzivnější individuální práce s dětmi.

Mateřská škola BUBLINKY je česko - anglická mateřská škola, děti zde získávají přirozenou formou vzdělání i v jazyce anglickém. Ve třídě je přítomna rodilá mluvčí z USA, která s dětmi komunikuje při běžných činnostech, hrách či programových blocích. Děti předškolního věku se tak přirozenou formou naučí nejprve věci v jazyce anglickém pojmenovávat, výrazům v jazyce anglickém rozumět, posléze jsou schopny vytvářet a komunikovat i v krátkých větách. Anglický jazyk se tak stává součástí vzdělání dětí v naší školce přirozenou cestou.

Principem naší školky je umožnit dětem klidný a radostný vstup mezi své kamarády do dětského kolektivu za pomoci individuálního a respektujícího přístupu učitele.

Program školky vychází ze VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU, který čerpá z různých témat (rodina, zvířátka, barvy apod.). Témata se v pravidelných intervalech mění, jsou přizpůsobena ročním obdobím a věku dětí a nezapomínáme ani na svátky a významné dny. (Den Matek, Den dětí, Halloween, Velikonoce,Vánoce...)

Výukový program naší školky se zaměřuje na celkový rozvoj osobnosti dítěte (psychický, fyzický, sociální i citový rozvoj, pohybové a komunikační dovednosti, rozvoj tvořivosti, hudebního vzdělání a samostatnosti).

V době letních prázdnin (červene - srpen) probíhají ve školce tematické příměstské tábory i pro děti nenavštěvující školku.